بگو سردار.....

تندیس من است اینکه بر دیوار بنشسته

تندیس نیای من

چه فرق می کند من یا نیای من؟

چه فرق می کند، جاودانی مراست...

                   جاودانی ماراست...

نقش فخر ماست اینکه بر دیوار...

نقش شادی های دیروز است.

                   ***

آه سردار می بینی؟

ذره ذره رنگ می بازیم

              من و خاک... من و تو... من و ما..

چه قدر جاودانگی بد است!

راستی سردار  کدامین دست شوم

بر  ما تازیانه ی سکوت  زد

که  سنگنگاره هامان از ما پرحرف ترند؟!!!

                   ***

اینک در برابرت ایستاده ام

اینک در برابر هزاران سال ((ما))

ایستاده ام...

ایستاده ام و  تو در اندیشه ایی  ژرف....

به چه می اندیشی سردار؟

به هزاران سال پشت سر ؟

یا هزاران قرن پیش رو؟...

با من بگو سردار

این نقش هزاران رنگِ بی رنگِ زمان

تا به کی بر پیکر تاریخ می ماند؟

بگو سردار

سرنوشت ماست این؟!

سرنوشت مردمم...؟

بگو مارا چه پیش آمد

     که نه گفتار ما نیک است و

                   نه کردارمان نیکو!

بگو سردار این ملت ، چه در پندار خود دارند؟

                                                                     ...

 

 خرداد ماه 1389 - محوطه تاریخی طاق بستان-کرمانشاه

یکشنبه ٢ آبان ۱۳۸٩ نگارنده شعیب صفری | يادگاري ()
shoaib.safary@gmail.com

شعيب صفري

***

پریدن باور پرنده ایست که به پرواز می اندیشد، بی شک پر دلیل پرواز نیست

سطرهای سپید
آتشکده شب
گوهر شب چراغ
غریب(فاطمه بانو)
زانوی عروج
پرویز
حرف های نگفته ام با تو
-*.* کتیبه *.*-
کاشانه مهتاب
قاصدک بی خبر
همقطاری
یادداشت های یک وبلاگر
اشک ماندگار
نبض دلتنگی
پاسارگاد
بغض شب
فغان نی
محمدامین
وقتی تو نیستی
علی احمدی
گوناگون
کلهر
دختری در عالم خلسه
عطر باران

اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
بهمن ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
تیر ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧

RSS 2.0

Weblog Theme By Blog Skin