روانشناسی نامه

چارلی چاپلین هنرمند بزرگ سینما ، سینما گری که در آثارش به انسان ارج نهاد و فساد و تباهی را با طنز گزنده اش به باد انتقاد گرفت آن هنگام که دخترش در پاریس به کار آموختن هنر اشتغال داشت نامه ایی به او نوشت که در حیطه ی علم روانشناسی و تعلیم و تربیت حائز اهمیت است.

تقابل نسل ها و تضاد الگویی والدین با فرزندان از چالشهای عمده در راه تربیت نوجوانان می باشد.

آنچه در این میان باید به آن توجه کرد، شیوه برخورد و مقابله با این چالش ها و موانع تربیتی است چارلی با هنرمندی خاص خود به تبیین و تشریح ابعاد گوناگون آن پرداخته است، از دیگر جنبه های اهمیت  نامه چاپلین به دخترش ترسیم شیوه های درست تعلیم و تربیت فرزندان و تقابل و رویارویی دو نماینده از دو نسل متفاوت است. پدر(چاپلین) به عنوان نماینده نسل گذشته و فرزند(جرالدین) به عنوان نماینده نسل حاضر یا مدرن.

 


 التهاب هزاره سوم

والدین باید تجربه ها و آموخته های خویش را نه به شکل امر و نهی بلکه به صورت تجربه پیشنهادی و به طور غیر مستقیم در اختیار فرزندان قرار دهند. می توان این ظرافت تربیتی را در نامه چاپلین به عنوان یک پدر مشاهده کرد او می پذیرد که دخترش(فرزند) بایستی در زندگی و شغل به اوج برود اما در عین حال او را در مسیری هدایت می کند که در آن مسیر، شهرت و به اوج رفتن مانع همنوع دوستی و نفی دیگران نیست. واقعیت امر نیز همین است که انسان هنگامی احساس لذت واقعی و عمیق می کند که توانسته باشد گامی در جهت خوشبخت کردن دیگران بردارد.

((000 به آسمانها برو ولی گاهی هم بر روی زمین بیا و زندگی مردم را تماشا کن.زندگی آنان که با شکم گرسنه در حالی که پاهایشان از بی نوایی می لرزد و هنر نمایی می کند. من خود یکی از ایشان بودم.))

چاپلین در ارائه الگو به فرزند برای همانند سازی هیچگاه به طور مستقیم از خود شروع نمی کند بلکه ابتدا جامعه و محیطی که در اطراف خود وجود دارد بیان می کند و پس از آن خود را به عنوان جزئی از آن کل معرفی می نماید.

این شیوه بیان الگو توسط پدر باعث کم شدن شکاف دو نسل و افزایش قدرت درک و پذیرش شرایط و موقعیت یکدیگر می گردد. به عبارتی در پرورش فرزند باید از نقطه ای شروع کنیم که تربیت شونده می خواهد و به جایی ختم نماییم که ما به عنوان تربیت کننده می خواهیم.

جور دیگر باید دید...

از دید روانشناسان انسانها محصول و نتیجه ی افکار و اندیشه هایشان هستند به عبارت دیگر هر انسانی در آینده همان خواهد شد که امروز به آن می اندیشد.

و در این بین آنچه بر افکار و اندیشه های انسان اثرگذاری بیشتری دارد ، ((چونه دیدن است))، فرض کنید به همراه تنی چند از دوستانتان مشغول تماشای طاووسی هستید شما در یک مورد با بقیه وجه اشتراک دارید و آن فعل تماشا کردن طاووس است اما هر کدام از شما برداشتی از تماشای خود دارید که نسبت به بقیه برداشتی متفاوت است این تفاوت بیش از هر چیزی ناشی از ویژگیهای موقعیتی است که در آن قرار گرفته اید یعنی کسی از شما نسبت به سایرین طاووس را زیبا تر می بیند که زاویه دیدش نسبت به سایرین جدیدتر ، متفاوت تر و کامل تر باشد.

در زندگی روزمره ما نیز این گفتار صدق می کند چراکه نوعی دیگر دیدن و پرهیز از قالبی نگریستن از ویژگیهای افرادی است که دارای تعادل شخصیتی بوده و نسبت به سایرین از هوشمندی بیشتری برخوردارند.

بنابراین اگر غبار روزمرگی را از چهره مان بزداییم و نوعی دیگر ببینیم زندگی برایمان هدفمند تر ، معنا دار تر و لذت بخش تر خواهد بود.

نوعی دیگر و از زاویه ایی متفاوت به پدیده ها و امور زندگی نگریستن از توصیه های چاپلین است او خورشید را به عنوان یکی از بزرگترین نعمت های طبیعی قلمداد کرده و می گوید:

(( بزرگترین الماس این جهان آفتاب است که خوشبختانه بر گردن همه می درخشد.))

شفارش ها و تاکیدات چاپلین به فرزندش راجع به در متن جامعه بودن، با چالش های زندگی آشنا شدن و قرار گرفتن در پیچ و خم های زندگی بیانگر این است که وی به عنوان جوان کم تجربه قدر و ارزش داشته های خود را بیشتر بداند و به این شناخت برسد که اگر از روی بی برنامه گی و بی تدبیری ، آنها (داشته هایش) را از دست داد ، در نبود آنها چه سختی و مرارت هایی را باید متحمل شود.

(( انسان باش ، پاکدل باش ، زیرا گرسنه بودن ، صدقه گرفتن و در فقر مردن بارها قابل تحمل تر از پست و بی عاطفه بودن است.))


بر گرفته از کتاب روان شناسی نامه چارلی چاپلین به دخترش جرالدین

مؤلفان: مریم رحیمی مند- مرتضی امید خواه

چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ نگارنده شعیب صفری | يادگاري ()
shoaib.safary@gmail.com

شعيب صفري

***

پریدن باور پرنده ایست که به پرواز می اندیشد، بی شک پر دلیل پرواز نیست

سطرهای سپید
آتشکده شب
گوهر شب چراغ
غریب(فاطمه بانو)
زانوی عروج
پرویز
حرف های نگفته ام با تو
-*.* کتیبه *.*-
کاشانه مهتاب
قاصدک بی خبر
همقطاری
یادداشت های یک وبلاگر
اشک ماندگار
نبض دلتنگی
پاسارگاد
بغض شب
فغان نی
محمدامین
وقتی تو نیستی
علی احمدی
گوناگون
کلهر
دختری در عالم خلسه
عطر باران

اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
بهمن ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
تیر ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧

RSS 2.0

Weblog Theme By Blog Skin