قاصدک

صبر کن ساعت شوم                قاصدک در راه است لختی آهسته بزن...               قاصدک در راه است... سالها می گذرد، روزگار از پی هم                             ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 24 بازدید
اسفند 90
6 پست
بهمن 90
3 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
بهمن 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
تیر 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
4 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
3 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
5 پست
شهریور 87
4 پست
مرداد 87
8 پست
تیر 87
8 پست
عشق
2 پست
سربازی
1 پست
پاییز
1 پست
شادی
1 پست
دختر
1 پست
آمریکا
1 پست
تحصیلات
1 پست
چرچیل
1 پست
بتهوون
1 پست
روزولت
1 پست
پدر
1 پست
انتخابات
1 پست
پارادوکس
1 پست
تناقض
1 پست
خاطره
1 پست
کانادا
1 پست
شیعه
1 پست
سکوت
3 پست
تنها
2 پست
قلم
2 پست
خیابان
1 پست
دین
1 پست
فکر
1 پست
سوال
1 پست
دوست
4 پست
غم
1 پست
بهانه
1 پست
فرهنگ
1 پست
آواز
1 پست
مسئولین
1 پست
نفس
1 پست
سیاه
1 پست
ارغوان
1 پست
گل
1 پست
کهنه
1 پست
روزها
1 پست
عالم
1 پست
سراب
1 پست
سهراب
1 پست
پرنده
1 پست
نگاه
1 پست
جاده
1 پست