راز و نیاز

معبودا از تمام تاریکی هایم که خود برای خویشتن تنیده ام ، از تمام حنجره هایی که با نام تو فریاد می شوند ، صدایت می زنم. از تمام ذره ذره ی وجودم و از لحظه لحظه ی زندگی ام صدایت می زنم. می خوانمت تا بخوانیم ، می خواهمت تا بخواهیم ، بخواه تا برای تو باشم و باتو باشم.

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

نروم جز به همان ره که توام راهنمایی

/ 1 نظر / 23 بازدید