آزادی

مرد زندانی می خندید...

شاید به زندانی بودن خویش،

      و شاید به آزادی من...!

                            راستی زندان کدام سوی میله هاست؟

پی نوشت ها:

 *  از دل برود هر آنچه از دیده رود؟

/ 2 نظر / 24 بازدید
...

دنیا تا بوده همین بوده مرد جوان ![گل] مایوس نباش خدا با توست و همین کافی ست