امتحان ریاضی!

این قطعه رو سر جلسه ی امتحان ریاضی نوشتم!!!!!!!!!! آره باور کنید دقیقا سر جلسه امتحان ترم تابستانی ام!!!! و با نهایت تاسف باید بگم که برای بار سوم ریاضی رو می افتم ناراحت
این هم شاهکار ادبی من که بوی عدد می ده!!!


برگه سوال را نگاه می کنم و نیز نگاهی به گذشته ام ، سر می کشم کاسه ی چوبین زمان را و مست می شوم ، مست تکرار ، مست خاطره ، مست اقرار...
برگه سوال را نگاه می کنم و تلخی شیرین ترین درس زندگی ام را زیر زبانم مزه مزه می کنم. سیاه پوش می کنم برگه سفید پاسخنامه را به احترام ثانیه های خشکیده بی خبالی ام و تصویر می کنم در خاطرم فردای نیامده ام را ، دوباره نیمکت سخت ، تخته سیاه همیشه رو سیاه و قیافه مهربان ترین استاد زندگی ام... تکرار...تکرار...تکرار و...تکرار
و اقرار می کنم تمام گناهان گذشته ام را ، تمام فرصت های سوخته ام را ، انتگرال هایی که به سخره گرفتمشان و شکستم ، مشتق هایی که نادیده گرفتمشان و حدودی که رعایت نکردم!!!
خسته ام از بازی های اعداد ، a و b هایی که به عمد گم شده بودند و خطوطی که هیچگاه برهم عمود نمی شدند! و xهایی که گویی از جهانی دیگرند؟!!!
صفری! وقتت تموم شد!
کلافه

/ 7 نظر / 22 بازدید
امیر

سلام ممنون از حضورتون بازم پیش ما بیا من شمارو لینک کردم منو به اسم(غربت دل من)لینک کن موفق باشی[گل]

مرجان

سلام دوست خوبم کاش گفته بودی دوستانی داشتم در زمینه ریاضی کمکت کنند...[ناراحت]ریاضی چه مقطعی؟ البته ناامید نباش شاید تونستی ناپلونی بگذرونیش ...خدا بزرگه...ولی از حالا به فکر بعدش باش اگه تصمیم داری در این رشته ادامه بدی کاری از دستم بر آد در خدمتم... [گل]

سحر

سلام آقای صفری همون قدر که شما ذوق ادبی دارین من استعداد ریاضی دارم [نیشخند] و ای کاش استعدادهای ما عوض شده بود از روز ازل که من محتاج کمی ذوق ادبی و شما محتاج قدری قدرت استدلالی [نیشخند] [بغل]

امیر

سلام شعیب جون چرا یادی از ما نمیکنی [گل][گل][گل][گل][گل] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [گل][گل][گل][گل][گل]

امیر

سلام ~~~~~~~~$$$$ ~~~~~~~~~~..$$**$$ ~~~~~~~~~...$$$**$$ ..دوست خوبم.. $$$~~~'$$ ~~~~~~~~$$$"~~~~$$ ~~~~~~~~$$$~~~~.$$ ~~~~آپم~~~$$~~~~..$$ ~~~~~~~~$$~~~~.$$$ يه ~~~~~~ $$~~~$$$$ ~~~~~~~~~$$$$$$$$ ~~سري~~~~$$$$$$$ ~~~~~~~.$$$$$$* ~ميزني~$$$$$$$" ~~~~.$$$$$$$.... ~~~$$$$$$"`$ ~~$$$$$*~~~$$ ~$$$$$~~~~~$$.$.. $$$$$~~~~$$$$$$$$$$. $$$$~~~.$$$$$$$$$$$$$ $$$~~~~$$$*~'$~~$*$$$$ $$$~~~'$$"~~~$$~~~$$$$ 3$$~~~~$$~~~~$$~~~~$$$ ~$$$~~~$$$~~~'$~~~~$$$ ~'*$$~~~~$$$~~$$~~:$$ ~~~$$$$~~~~~~~$$~$$" ~~~~~$$*$$$$$$$$$" ~~~~~~~~~~````~$$ منتظرحضورسبزت هستم.'$ ~~~~~~~~..~~~~~~$$ ~..گلم..~$$$$$$~~~~$$ ~~~~~$$$$$$$$~~~$$ ~~~~~$$$$$$$$~~~$$ ~~~~~~$$$$$"~~.$$ ~~~~~~~"*$$$$

تینا(یکی یک دونه)

سلام.... فوق العاده بود[دست][خنده] کلی خندیدم.....! ممنونم یادی از ما کردین بابت همدردی تونم متشکرم[گل] روز خوش!