# خاطره

خاطره

 25/12/1387 - 22:55 - اتوبوس اصفهان،کرمانشاه  اینبار که داشتم از اصفهان برمی گشتم آقایی که کنارم نشسته بود اهل کانادا بود، ... ادامه مطلب
/ 47 نظر / 21 بازدید