# قلم

  بسم الله الرحمن الرحیم   ثانیه شمار ساعت را تعقیب می کنم ، ضربه های ممتد کلنگ تقدیر بر پیکره ی هستی ... ادامه مطلب
/ 57 نظر / 9 بازدید