# پاییز

حماسه رنگ ها

روز مرگی هایم را                    لای برگ های نازک سیکار می پیچم                                     و پک می زنم خاطرات کم اهمیت امروزم را دود ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 7 بازدید

هراسانم...

از این بیهوده ماندن ها از این بیهوده رفتن ها از این تصویر تکراری                     هراسانم...                              گریزانم... از این با شوق خواندن ها از این ... ادامه مطلب
/ 34 نظر / 6 بازدید