# پدر

پدر

به نام دوست که هر چه داریم از اوست....   روز پدر....   *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* چه دارم پدر که نثار دست های پینه بسته ات کنم؟ ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 22 بازدید