# کهنه

  بسم الله الرحمن الرحیم   ثانیه شمار ساعت را تعقیب می کنم ، ضربه های ممتد کلنگ تقدیر بر پیکره ی هستی ... ادامه مطلب
/ 57 نظر / 11 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم   سلام نمی دونم از کجا و چه جوری حرفم رو شروع کنم، دلم می خواست خدمت تک تک ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 5 بازدید